eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1188

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 770-771
Nummer: 1188


<-Forrige . Indhold . Næste->

1188.

6 Marts 1706.

Privilegium paa Portechaiser.

Cammer junker Jacob Frantz von der Osten.

F. 4. giøre alle vitterligt, at vi effter allerunderdanigste etc. allernaadigst haver bevilget og forundt, saa og etc. voris cammer junker og kiøgemester os elskel. Jacob Frantz von der Osten og hans arvinger med consorter eller deris fuldmegtige til vores undersaatters beqvemmelighed at maa allene her i voris etc. Kiøbenhavn indføre, anrette eller og tilstæde at giøre lade de chaiser, som af tvende personer bliver dragen, hvorfor alle handverks folk og andre her med skal være forbudet, dennem at giøre, selge eller bortleje, under et hundret rigsdalers straf, hvor af dend tredie part skal være forfalden til Børnehuszet i Christianshavn, dend anden tredie part til angiveren

VII s.770

og dend tredie tredie part til bemelte interessenter. Men hvo, som begierer forbemelte chaiser at kiøbe, leje, giøre eller lade giøre, skal søge det hos bemelte interessenter eller privilegertes fuldmegtig for dend priis, som de derom kand accordere. Og skal der ellers icke maa tages højere til leje af een chaise om dagen end tu slettedaler een heel dag, dog os forbeholden der udinden at forandre, efftersom vj best og gavnligst eragte. Og saasom en dygtig skriver eller bogholder giøres fornøden til at have inspection over de personer, som chaiserne drager, saa have vi ydermeere allernaadigst bevilget, at dend person, som bemelte voris cammer junker der til setter, maa have det privilegium, at een hver, som ingen hosbond eller tieniste haver, eller og de, som andre herskab og employ ville søge, det være sig kammer tiener, handskriver, præceptor, laquey, kudsk, rideknegt eller hvad andet navn, det maatte have, desligeste naar nogen hafde heste eller noget rart at selge, eller og om nogen ville giøre compagnie og reisze et stycke vey enten her i landet eller uden riget med caret eller chaise og forspand, sig hos ham paa det saa kaldet address contoir angiver og uden tvang effter eget behag for noget billigt lader tegne, da de, som noget der af kunde have fornøden, saadant hos samme bogholder kand opspørge og faa at vide, paa hvad sted deslige er at bekomme. Hvorfor bemelte bogholder paa een beleilig plads her udj staden skal logere og sig af et skildt eller tegn betiene, som sig fra alle andre distinguerer, paa det hand ved nat og dag desto snarere og lettere kand være at opspørge og finde. Og tillade vj allernaadigst, at voris chifre der over lige som paa alle gade løchterne maa settis, og at samme tegn skal vere een stor huul glas stierne, som hver nat skal illuminere og ellers det navn af dend store stierne føre. J det øvrige maa forbemelte voris cammer junker derom placater lade trøcke og paa behørige stæder til en hvers effterretning anslaa. Forbydendes etc. Hafniæ d. 6 martii 1706.

Sæl. Reg. XLIV. 41-42.

VII s.771

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 22 19:19:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top