eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1176

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 765
Nummer: 1176


<-Forrige . Indhold . Næste->

1176.

21 Nov. 1705.

Om Tilsyn med Fremmede.

Magistraten i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saa som vj ugierne have maat fornemme, at omendskiønt vi allernaadigst haver paabudet og befalet, at alle og eenhver her i voris etc. Kiøbenhavn, som fremmede herbergerer og kammere bortlejer, skulle indgive til præsidenten her i staden eller i hans fraværelse til dend øverste borgemester rigtig fortegnelse paa de personer, som hos dennem logerer, det dog nu gandske skal blive forsømmet og effterladt, saa er hermed voris etc., at j strax lader advare og alvorligen tilholde alle værter og andre, som reisende folck herbergerer, at de indleverer til dig os elskel. Hans Nansen som stadens præsident og i din fraværelse til dend øverste borgemester saa vel som og til voris politiemester een rigtig fortegnelse til een hver under deris hænder nu strax paa de personer, som allerede hos dennem logerer, og ellers her effter hver afften paa dem, som dagen tilforn ere komne hos dennem at logere, hvor udj de uden noget forbehold skal specificere alle deris navne, vilkor og condition, hvad ærende de her haver at forrette, fra hvad land og stæd de kommer, og endelig, naar de bortreiser, hvilket og vel vil agtis, naar nogen med een svite ankommer, at mand god effterretning om een hver med følgende kand have. Af samme fortegnelse haver du Hans Nansen trende gienparter under din haand at forfatte og hver morgen dend eene til os allerunderdanigst indgive, dend anden tilstille voris store canceller og i hans fraværelse dend af voris geheime raad, som er næst effter hannem i vores geheime conseil og her tilstede findes, og dend tredie tilsende stadens commandant. Men om de personer, som her allerede logerer, ville vj allernaadigst, at du strax rapport giør. Skulle nogen vært eller herbergerer her udj tage forsømmelsze, skal dend, som skylden hos findes, første gang, om det er een priviligeret vært, have sit privilegium paa værtshuus at holde forbrudt, og er det een anden herbergerer, da dend samme være pligtig at betale til Vor Frelseris kirke i Christianshavn tyve rigsdaler. Men forsømmer disse herbergerer anden gang, da skal de forsømmelige anseeis og straffis som voris mandaters modtvillige overtrædere. Dermed etc. Hafniæ d. 21 novembris 1705.

Sæl. Tegn. LV. 246-48.

VII s.765

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir okt 21 19:41:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top