eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1175

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 764
Nummer: 1175


<-Forrige . Indhold . Næste->

1175.

17 Nov. 1705.

Forbud for Assistenshusforvalteren mod at laane paa Kadetters Mundering og Vaaben.

Magistraten i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Efftersom vi af een til os fra vores schoutbynacht os elskel. Christen Thomszen Sehestedt indkommen allerunderdanigste memorial have maat fornemme, at forvalteren paa Assistentz huszet her i vores etc. Kiøbenhavn skal forstrecke cadetterne ved vores søe etat penge paa deris mundering og flinter, og at der nu virckelig skal staa i pant een cadets munderings kiol, væst og flint, som hand icke som vores mundering efter bemelte vores schoutbynachtz ansøgning og paastaaende haver villet levere tilbage efter krigs articlerne uden vederlag, undskyldende sig med, at hand icke staar under anden end byens ret, da have vi allernaadigst for got befunden der udinden at dispensere og bevilge, at hand maa annamme billig betaling for alt hvis, som af cadetternis mundering og flinter imod fornefnte Assistentz huses derpaa udstædde seddeler nu findes pandtsat, hvilcket j hannem til allerunderdanigste efterretning strax haver at tilkiende give. Men derhos haver j og tillige med alvorligen at forbyde hannem her efter at udlaane penge paa cadetternes mundering og flinter, under straf efter bemelte vores krigs articlers 9 cap. 124 artic., som siger, at ingen skal tage soldaternes mundering, gevær eller heste til pant, kiøbe eller vinde det paa spil, under livs straf saa vel som pantets og pengenes fortabelse, som hand derpaa laant eller derfor givet haver. Dermed etc. Hafniæ d. 17 novembris 1705.

Sæl. Tegn. LV. 241-42.

VII s.764

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir okt 21 19:36:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top