eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.117

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 76
Nummer: 117


<-Forrige . Indhold . Næste->

117.

1 Juli 1684.

Nedsættelse af Tolden paa Rug.

Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Vor naade tilforn. Eftersom vj af sær kongel. naade oc omsorg for vore kiere oc tro undersaatters velstand oc for at forekomme dend j dette aar befrygtende mangel paa rug udj vore riiger Danmarck oc Norge allernaadigst haver modereret tolden paa dend fremmede rugs indførsel, saa at herefter, oc indtil vj anderleedis derom tilsigendis vorder, skal af een tønde fremmed rug, som udj vort riige Danmarck indføris, ichun givis 2 Mk. danske af een tønde, som udj Norge indskibis, ichun betalis 1 Mk. danske, oc vj allernaadigst fornemmer, at kiøbmændene j voris kongel. etc. iche skal kunde giøre sig nogen viss facit paa deris kornvaris aftreck, saa lenge bagerne self af skiberommene ved stranden maa kiøbe, da efterdj samme handel oc kiøb skal alleene komme de bagere, som midler haver, til gode oc snart meere tryche de fattige bagere end hielpe dem fort, er voris etc., at j strax tilholder bagerne der j staden, at de under tilbørlig straf kiøber af kiøbmændene sammestedz hvis rug oc hvede, som de til deris handverchs fortsettelse oc vedligeholdelse kand have fornøden. Hvorfore oc kiøbmændene skal være tiltengte, altid god forraad derpaa at have. Dog stander det een hver frit for at kiøbe ved tilførselen fra landet, hvad der kand bekommis. Dermed etc. Jtzehoe d. 1 julij 1684.

Sæl. Tegn. XLIV. 493-94.

VII s.76

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 9 19:29:24 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top