eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1164

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 758
Nummer: 1164


<-Forrige . Indhold . Næste->

1164.

7 Sept. 1705.

Om en Borgers Vægring ved at paatage sig en Vurdering.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saa som byefogden i voris etc. Kiøbenhavn Friderich Eisenberg haver paa voris told inspecteur i Øresund Michael Langes ansøgning til voris tieniste udnævnt Christen Andersen og Hans Helmes, begge borgere og hørkremmere i bemelte Kiøbenhavn, at de effter fornefnte Michael Langes anviisning skulle ved tvende fra Øresund opbragte og ved Christian Brandt, jndvaaner i Christianshavn, hans pakhusz beliggende Dantziger skibes udloszning udi skippernis overværelsze eller effter advarsel til dennem besigtige adskillige slags hør og hamp og samme effter deris beste skiønsomhed sortere og separere ved een skrifftlig forretning under deris hænder, saaleedis som de kunde være bekjendt, med videre forskrevne udnævnelsis formelding, og nu for os allerunderdanigst er bleven andraget, at fornevnte Christen Andersen absolut haver nægtet samme byefogdens udnævnelse at effterleve, saa er voris etc., at j strax lader forbenævnte Christen Andersen for eder kalde og hannem for saadan sin opsetzighed een skarp reprimande giver, tilholdendes hannem der hos forberørte byefogdens udnævnelse tillige med bemelte Hans Helmes, som sig der til villig haver erklæret, uden videre ophold og forsømmelsze, under vilkorlig straf, tilbørligen at fyllest giøre og effter komme. Dermed etc. Friderichsberg d. 7 septembris 1705.

Sæl. Tegn. LV. 190-91.

VII s.758

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 20 19:32:46 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top