eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1160

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 756-757
Nummer: 1160


<-Forrige . Indhold . Næste->

1160.

21 Avg. 1705.

Om en Fallents Overenskomst med sine Kreditorer.

Geert Pohlman.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom Geert Pohlman, jndvaaner j vores etc. Kiøbenhavn, for os allerunderdanigst haver ladet andrag, hvorledis hand formedelst stor tagen skade af andre debitorers fallering og der ved til bage staaende betaling samt søeskade og andre ulyckelige hændelser saaledis er sat tilbage, at hand over 6000 rdr. skal have tilsat og tagen skade, ja alleene hos een af hans debitorer ungefær 1000 rdr. mist, endeligen skal have været foraarsaget, sig at absentere af frygt for af hans creditorer med arrest og andre extremiteter at blive overfalden. Imidlertid skal hand med de fleeste og største af hans creditorer være bleven accorderet, men trende, hvis fordringer sig alleene bedrager 1000 rdr. capital, som dog icke meere end ungefær 1/8 part af de andre hans fleeste og største creditorers fordringer kand opnaa, skal ey dertil være at formaa. Da i henseende, at voris elskelig kiere hr. faders sal. etc. dend 17 may anno 1690 om moratoriis allernaadigst udgivne forordning subsisterede, dend tiid bemelte Geert Pohlman ald hans boe og midler j rettens

VII s.756

hænder overgav, have vi efter hans herom etc. og bemelte forordnings anledning allernaadigst for got anseet at bevilge og anordne, saa som vi og etc., at fornævnte trende creditorer, som sig icke til nogen afslag paa deris fordringer hos hannem skal have villet beqvemme, skal hermed tilholden og forpligtet være at lade sig nøye med betaling for samme deris fordringer proportionaliter efter det afslag, som de andre etc., og deris betaling lige som de uden videre prætension til hannem eller hans arvinger at antage. Forbydendes etc. Cronborg d. 21 augustj 1705.

Sæl. Reg. XLIII. 501-02.

VII s.757

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 20 19:18:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top