eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1157

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 755
Nummer: 1157


<-Forrige . Indhold . Næste->

1157.

31 Juli 1705.

Om Tilsyn med Brolæggerne.

De committerede ved politie retten.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Vi have af een eders til os indgiven allerunderdanigst memorial af dend 21 iulii sidst forleden fornommen, at gadernis renovation i voris etc. Kjøbenhavn hidindtil formedelst mange ujævne stæder og huller meget skal være hindret, og at aarsagen til denne uorden egentlig er, at brolegger lauget bestaar af nogle personer, som icke ere saa skikkelige og ædruelige, som det bør, ej heller vederhæftige, selv at svare til deris arbeid, som jndbyggerne tiit og offte haver hafft føie til sig over at besværge. Og saa som j, effter at j det fornøden haver eragtet, haver paa voris allernaadigste behag udvalt een vis borger og vederhæfftig mand navnlig Jørgen Andersen Güsting til inspector over bemelte broleggere og hannem en vedbørlig instruction til dend ende meddeelt, saa give vi eder hermed allernaadigst tilkiende, at vi samme eders allerunderdanigst giorde forslag og val allernaadigst haver approberet og derhos bevilget, at fornefnte Jørgen Andersen Güsting maa for forskrevne inspecteurs bestilling at opvarte og betienne nyde aarlig til løn 150 rdr., som af renoverings verkets casse indtil videre maa tages, hvor imod hand selv til broeleggernes arbeide paa aar og dag skal svare. Der effter j etc. Befalendes etc. Skrevet etc. Friderichsborg d. 31 iulii 1705.

Sæl. Tegn. LV. 148.

VII s.755

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 20 18:57:25 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top