eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.115

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 75
Nummer: 115


<-Forrige . Indhold . Næste->

115.

17 Juni 1684.

Skattefrihed for ny Huse.

Kongel. Majts. bref paa trøck.

C. 5 giøre alle vitterligt, at eftersom vj allernaadigst haver tilladt, at huuse af bindings verck j eendeel gader j voris etc. Kiøbenhafn maa opsettis, da paa det jndbyggerne oc derved nogen sær nytte oc fordeel have kunde, have vj allernaadigst for got befundet at bevilge oc forunde, saa oc hermed etc. alle oc een hver, som huuse af bindings verck lader bygge j de gader j bemelte voris etc. Kiøbenhafn, hvor saadanne huuse ere tilladte at maa opsettis, oc hvor ellers ingen bygning tilforn haver været, at maa effter proportion af saadan deris bygning nyde efterskrefne aars frihed for grundskat oc jndqvartering, nemlig paa it huus af 24 allen oc derover 6 aars, fra 24 til 12 allen exclusive 4 aars, oc fra 12 allen oc derunder 3 aars frihed. Dog med dend vilkor, at de sig tilforn hos stads-bygmesteren skal angive, paa det hand kand antegne tjden, naar de begynder at bygge, oc eftersee, om der paa stedet icke tilforn haver været bygget, saavelsom oc at de bygger samme huuse 2 lofft høye af got, fast tømmer, kielderen u-beregnet. Hvoreffter alle oc een hver vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette. Oc byde vj hermed oc befale os elschelige præsident, borgemestere oc raad j fornefnte voris etc. Kiøbenhafn, som dette voris aabet bref under voris cancellie-seigl tilschichet vorder, at de det paa behørige steder til allis efterretning strax lader læse oc forkynde. Givet etc. Jtzehoe d. 17 iunij 1684.

Sæl. Reg. XXXIII. 634-35.

VII s.75

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 9 19:19:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top