eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1146

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 745
Nummer: 1146


<-Forrige . Indhold . Næste->

1146.

10 Marts 1705.

Noget Sognepræsterne tilhørende Bøndergods maa bortsælges.

F. 4. giøre alle vitterligt, at efftersom sognepræsterne til Vor Frue, Hellig Geistes og Nicolai kirke her i voris etc. Kiøbenhavn os elskelige mag. Johannes Dorschæus, mag. Frantz Thestrup og hr. Christen Worm for os allerunderdanigst haver ladet andrage, at iblant det gods, som af alders tid haver ligget til ministerium Hafniense og sognepræsterne samt medtiennerne til bemelte trende kirker for deris tienniste skulle nyde land gielde og anden rettighed af, endeel skal være saa slet, at der neppe noget af kand bekommes, andet skal være saa langt fra liggendes, at det baade for ministerio er besværligt at søge afgifften og for bønderne besværligere at føre det saa langt, foruden andre uleiligheder, som derved falder, formedelst at det viit fra hin anden og i adskillige ambter er beliggendes, da have vi effter slig beskaffenhed samt herom etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at bemelte mag. Johannes Dorschæus, mag. Frantz Thestrup og hr. Christen Worm maa af samme saaviit fraliggende ministerii gods efterskrevne, nemlig udi Holbecks amt, Tudtze herret, Udbye sogn, Løserup bye hart korn 12 tr. 4 skpr. 2 fr., j Draxholms ambt, Ads herret, Grevinge sogn, Gundestrup bye hart korn 5 tr. 6 schppr, 1 fr. 1 alb., j Tryggevelde ambt, Faxøe herret, Kongsted sogn, Eschildstrup bye hart korn 2 tr. 5 skeppr. 2 alb., j Horns herret, Fersløf sogn og bye eet gade huusz, beløbende sig tilsammen 21 tr. 1 fr. hart, ved offentlig auction til dend høyste biudende selge og afhænde. Dog at de ved auctionen derfor indkommende penge enten ved beleiligere godses indkiøb eller med udsettelse paa rente til successorernis bedre nytte og indkomst anvendes. Forbydendes etc. Hafniæ d. 10 martii 1705.

Sæl. Reg. XLIII. 402-04.

VII s.745

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 20 17:07:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top