eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1144

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 744
Nummer: 1144


<-Forrige . Indhold . Næste->

1144.

28 Feb. 1705.

En Sag mellem Kræmmerne og ulovlige Handlende stævnes for Højesteret.

Store canceller hr. Conrad greve af Reventlov.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Vi give dig hermed allernaadigst til kiende, at vi efter allerunderdanigste etc. allernaadigst haver bevilget, at hvis breve og documenter, som oldermanden for silcke-, ulden- og lærrets-kremmerne her i voris etc. Kiøbenhavn Nicolai Wroe til de imellem ham og hans medbrødre paa dend eene og eendeel andre jndvaanere her i staden, som de formeener at giøre dem, imod de bemelte silcke-, ulden- og lerrets kremmerne allernaadigst meddeelte privilegier, udj deris lovlige næring og handel skade og hindring, paa den anden side for voris første holdende almindelig høyeste ret indstevnte sager, hvor udj politie retten haver kiendt, deris oplysning kand have og ey tilforn for andre retter haver været i rette eller ere i de passerede acter indførte, maa i forbemelte høyeste ret fremlegges, oplæsses og til paa kiendelse antages. Dog at bemelte Nicolai Wroe eller hans fuldmægtig tilstiller vederparterne eller deris fuldmægtige enten originalerne eller rigtige copier og udskrifter af forskrefne breve og documenter, som hand i saa maade i retten agter at bruge, under hans eller hans fuldmægtiges haand otte dage, førend sagen skal foretages, paa det vederparterne eller deris fuldmægtig kand have tid til dennem at efftersee og vide, hvad fornøden kunde være der til at svare. Derefter du etc. og de vedkommende sligt etc. Befalendes etc. Hafniæ d. 28 februarii 1705.

Sæl. Tegn. LV. 45-46.

VII s.744

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 20 16:48:36 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top