eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1140

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 741
Nummer: 1140

Note: I øverste linje skriver den trykte udgave "Vor bevaagenhed rilforn." Det skal formentlig læses "Vor bevaagenhed tilforn."


<-Forrige . Indhold . Næste->

1140.

24 Feb. 1705.

Om Indkvartering af Søfolk.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed rilforn. Effter som vi til vore rigers og landes samt deris jndbyggeris sickerhed og forsvar, saa og til voris orlogs flodes bemanding udj paafordrende tilfælde allernaadigst haver for got befundet at lade enrollere og indtegne udj vort rige Danmarck eendeel søefaren mandskab for at holde sig i bereedskab til voris tieneste at bruges, naar fornødenhed det kunde udkræve, paa bemelte orlogs floder for voris maanets tienere imod visze friheder effter voris derom dend 16 decembris sidst forleden allernaadigst udgangne forordning og samme enrollerings verck her udi voris province Sielland langs søe custerne saa vel i kiøbstæderne som ellers paa underliggende øer allernaadigst at anbetro voris schoutbynacht os elskelig Peter Raben under sin direction, til hvilcken ende vi allernaadigst haver beordret hannem at giøre tilforn een aftale med stifftbefalingsmanden her over Siellands stifft (som paa enrolleringen i kiøbstæderne effter bemelte voris forordning haver at være overværendis) og eder, om at beramme beleilig tid og stæd til denne voris etc. Kiøbenhavns meenige søefaren almues sammen komst, da er voris etc., at j retter eders leilighed dereffter og ellers ved enrolleringen her i staden, paa hvad tid og sted dend bliver berammet, at foretages, tillige med bemelte voris stifftbefalings mand at være overværendes og have tilbørlig indseende, at der med effter ovenbemelte voris forordning rigtigen tilgaar og der udi ingen hindring skeer, erindrende der hos, at vi under forskrevne enrollering ingenlunde ville have forstanden eller begreben enten nogen virkelig enrolleret national soldat eller nogen anden, som til soldater leg kunde være fød. Dermed etc. Hafniæ d. 24 februarii 1705.

Sæl. Tegn. LV. 33-34.

VII s.741

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 19 19:39:20 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top