eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1138

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 740
Nummer: 1138


<-Forrige . Indhold . Næste->

1138.

10 Feb. 1705.

Om Tavlepenge i Slotskirkerne.

Doct. Peter Jespersen, hof prædikant.

F. 4. Vor gunst tilforn. Vi give dig som voris confessionario og hoff predikant hermed allernaadigst tilkiende, at vi her effter med de penge, der gives i tavlerne, som under prædickerne her i slots kircken og paa gemackerne saa vel som og paa gemackerne paa vore slotte Jægersborg og Friderichsborg ombæres, deris distributioner allernaadigst ville have forholdet som følger:

1. De penge, som samles i tavlerne her i Slots kirken, skal deles og legges i de trende der til beskickede fattiges blocke sammestæds, nemlig dend ene for Søe Qvesthuszet, den anden for Børnehuset og dend tredie til adskillige huszarme, og forholdes fremdeles med deris distribution, som hid indtil har været brugeligt, uden naar os elskel, doct. Hector Gotfred Masius, professor theologiæ udi universitetet her i voris etc. Kiøbenhavn og assessor i consistorio, predicker her i Slots kirken, da hand som sædvanligt annammer til distribution hvis penge, der gives i de tvende sidste tavler. Ligeledes nyder og os elskel. doct. Frantz Julius Lytken, hvad som falder i bemelte tvende tavler til efftermiddags predicken paa dend første dag af de 3 store høytider saavelsom de extraordinaire fester, naar der predickes i kirken, ligesom hans formand for hannem det nydt haver.

2. Hvis penge, som samlis i de tavler, som under predicken paa gemackerne paa vore slotte Kiøbenhavn og Jægersborg ombæres, dem nyder dend til distribution, som predickenen tilkommer. Og endelig:

3. Hvad penge, der gives i tavlerne under predicken i gemacket paa vort slot Friderichsberg, skal uden forskiæl, i hvo der predicker, af dig deeles og legges i blockerne her i Slots kierken, og forbliver med deris uddeeling, som tilforn er meldet. Der efter du dig etc. Befalendes etc. Skrevet etc. Hafniæ d. 10 februarii 1705.

Sæl. Tegn. LV. 21-22.

VII s.740

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 19 19:31:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top