eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1132

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 736-737
Nummer: 1132


<-Forrige . Indhold . Næste->

1132.

10 Jan 1705.

Om Niels Povlsens Senge i Vartov.

Direcreurerne for Hellig Geistes eller Vartov hospital.

F. 4. Vor gunst tilforn. Saa som Peder Christensen, forige forpagter paa Førsløfgaard her i vort land Sielland, haver dend 23 decembris anno 1702 allerunderdanigst erholdet voris allernaadigste befahl til eder, at hand sin vanvittige daatter Anne Christine Peders daatter, som i nogle aar i Hellig Geistes hospital hafde været, men formedelst hendes uroligheds forøgelse der ey lengere kunde forblive, hendes og hendes opvarterskes, nemlig Ellen Lauritz daatters underholding maatte nyde uden hospitalet dend aarlig rente af 1000 rdr. capital, der endnu skal være i behold af de 1500 rd. in specie, som bemelte Peder Christenssens morbroder, afg. doctor Niels Povelsen anno 1646 til fattige i bemelte hospital skal have givet og funderet med vilkor, at om nogen af hans paarørende skulle blive trengende, de da der paa hans 2de senge frem for andre maatte indtages, og fornevnte Ellen Lauritz daatter, hvis legeme af stoer verck og væ skal være brudt krum og skæv, nu hos os allerunderdanigst haver ladet anholde, at vj i henseende til hendes vanførhed og tiltagende svaghed, saa at hun bemelte Anne Christine Peders daatter ey længere skal kunde opvarte og derfore hendes afskeed fra hende bekommet, allernaadigst ville tillade, at hun maatte nyde første leilighed i fornefnte Hellig Geistes hospital, som der enten paa byens eller andres senge ledig bliver, og fra denne tid indtil des have huusværelsze sammestedz, da, som vi af eders allerunderdanigst indkommen erklæring allernaadigst fornemme, at bemelte Ellen Lauritz daatter icke udi hospitalets mandtal som een opvarterske hos fornefnte Anne Christine Peders daatter skal være anført, men hun at staa virkelig

VII s.736

som een lem paa bemelte afg. doctor Niels Povelsens tvende senge, som i hospitalet for hende og forberørte urolige pige har staaet ledige siden deris udfløttning anno 1702, ere vi efter slig beskaffenhed allernaadigst tilfreds med, at benævnte Ellen Lauritz daatter maa igien paa een af samme tvende senge indtages og meer bemelte Peder Christensen derimod efter fundatzens tilhold til hans daatter ickun nyde hendes egen under holding saa som paa een person ugentlig tree marck, med mindre hand selv forbenævnte Ellen Lauridz daatter i hospitalet vil underholde, saa lenge hans daatter lever. Der effter j etc. Befalendes etc. Skrevet etc. Hafniæ d. 10 ianuarii 1705.

Sæl. Tegn. LV. 3.

VII s.737

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 19 18:47:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top