eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.113

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 74
Nummer: 113


<-Forrige . Indhold . Næste->

113.

11 Juni 1684.

Beskikkelse af en Klokker ved Holmens Kirke.

Oluf Pedersen.

C. 5. kgl. confirmation paa bestallings bref.

Hans Kongel. Majt. til Danmarck oc Norge etc. gehejme raad, general admiral lieutenant, præsident j admiralitetz collegio samt assessor j collegio status oc høyeste ret, Niels Juel til Taasing oc Ericksholm, ridder, giør vitterligt, at saasom dend nu værende klocker ved Holmens kircke Rasmus Pedersen med siugdom oc svaghed er angreben, at hand sin bestilling ey selver kand forrestaa, oc derforuden hans høye alder ey synis at vil tillade ham langt lif, da at intet imidlertid, kirckens tieniste angaaende, skal vorde forsømmet, oc af dend magt oc myndighed, som mig saasom patron til fornefnte Holmens kircke allernaadigst er anbetroed, haver ieg antaget oc bestilt, saasom ieg hermed etc. dend hæderlig oc vellærde Oluf Pedersen, s. s. theologiæ studiosum, til at være vice klocker ved bemelte Holmens kircke oc udj foromrørte Rasmus Pedersens svaghed bestillingen forestaa, indtil samme Rasmus Pedersen enten ved døden afgaar, eller bestillingen udj andre maader ledig vorder, da hand klocher embedet virchelig schal tiltræde oc derfor nyde hvis rettighed oc tilleg, samme hans formand med rette nydt haver eller hereffter til bestillingen lagt vorder, som hand oc schal nyde oc beholde, saa lenge hand udj bestillingen forbliver, oc dend samme med lif oc lefnetz skichelighed ædruelig oc foruden klager forestaa. Til bekrefftelse under min egen haand oc zignete. Kiøbenhafn d. 2 iunij anno 1684. (L. S.) Niels Juel.

Da ville vj etc. Forbydendis etc. Itzehoe d. 11 junij 1684.

Sæl. Reg. XXXIII. 629-30.

VII s.74

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 8 20:24:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top