eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1110

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 726-727
Nummer: 1110


<-Forrige . Indhold . Næste->

1110.

17 Juni 1704.

Om Bilæggelse af en Strid om Sukkerraffinaderiet.

Povel Winding og Niels Slange.

F. 4. Viide maa j os elskelige Povel Winding etc. og Niels Slange etc., at eftersom Peter Friborg, jndvaaner i voris etc. Kiøbenhavn, hos os allerunderdanigst haver ladet anholde om commissarier til at afhandle nogen tvistighed imellem hannem og Hans Peter Pelt suckermester, som med hannem i sucker raffinaderiet her sammesteds skal participere, angaaende hvis tvistighed, der om imellem dennem skal være, da, saa fremt bemelte Peter Friborg kand formaa eder godvilligen til at være commissarier paa hans side, er voris etc., at j retter eders leilighed efter, tillige med tvende andre commissarier, som fornævnte Hans Peter Pelt paa sin side, om hand det efter tilbud begierer, strax haver at foreslaa og giøre allerunderdanigste ansøgning om, parterne paa en beleilig tid og stæd etc. og da dennem om deris imellemværende tvistighed anlangende deris mascapie enten i mindelighed etc. og saadan eders forretning de jnteresserede etc. Herhos have vi og allernaadigst bevilget, at hvis vidner, som parterne til sagens oplysning kand have, maa for eder udi commissionen efter loven føres og afhøres. Dersom og een af eder etc. Men hvis fornævnte Hans Peter Pelt ey efter tilbud skulle ville beqvemme sig til tvende commissarier paa sin side, som før er meldt, strax at foreslaa og giøre allerunderdanigste ansøgning om, haver j alleene med commissionen at fortfare og den uden videre ophold til forsvarlig

VII s.726

rigtighed at bringe. Endeligen haver j og alvorligen at tilholde parterne, at de uden nogen undskylding eller forevending fremlegger for eder udi retten alle de breve etc., saasom vi efter dags icke ville tillade etc. Saa haver j og for ved eders doms slutning udi acterne at indføre, at j parterne denne voris allernaadigste villie etc. Givet etc. Hafniæ den 17 junii 1704.

Sæl. Tegn. LIV. 376-78

VII s.727

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 19 16:13:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top