eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1092

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 719-720
Nummer: 1092


<-Forrige . Indhold . Næste->

1092.

16 Feb. 1704.

Om de ny Vægt og Maal.

Etatz raad og politiemester Claus Rasch.

F. 4. Vor gunst tilforn. Vi give dig hermed allernaadigst tilkiende, at vi allernaadigst haver for got befundet, at det med vegts og maals justering her i vores etc. Kiøbenhavn skal forholdes som følger, nemlig at saa vel alle handels lauge, saa og de handverker, som bruger vægt og maal ved deris arbeids udlevering, desligeste alle høckere skal efter foregaaende advarsel af dig til et hver laugs oldermand inden en visz tid, som du dennem haver at forelegge, enten laugsviis eller qvartaliter, lige som det med beste commodité og leilighed kand skee, indstille sig paa det her anordnede probeer-kammer og der det, som kand være forslidt eller fordervet, reglere og paa nye justere, om det kand lade sig giøre, eller og, om det er gandske udygtigt, at det da casseris og de vedkommende sig nyt igien forskaffer, som alt foruden det udi forordningen om vegt og maal anordnet merke tillige med aars tallet bør at betegnes. Naar en hver af dem saaledes med rigtig vegt og maal ere forsynede, eragtes jnqvisitionen at være fornøden, som ved dig og en af de 32 mænd bør skee, da j dennem, som skyldige befindes, haver at antegne og du dennem for dig indkalde til straf efter bemelte forordning. Belangende dit forslaug, i særdelished om øltønderne paa probeer cammeret inden en vis tid at lade op bringe og justere og siden de brøggere, hos hvilke urigtige tønder befantes, at lade straffe, saa lader vi de gamle tønder, saaledes som de nu ere, blive i brug indtil nyt aars dag 1705, men alle de nye tønder, som fra denne tid forfærdiges, haver bødkerne at giøre saa rigtige og store, som de efter forordningen bør at være, og de at brænde dem, førend de til bryggerne leveris, med deris merke ved spundet og paa begge bondene. Og saa fremt siden nogen urigtighed hos tønderne skulle befindis, da bør

VII s.719

bødkerne, som giøre tønderne, at straffes. Skulle nogen finde sig med tønderne bedragne, giver de det an for dig, og da bør bødkerne derfor tilbørlig ansees og straffes. Til hvilken ende du for dig haver at lade kalde bødker lauget og dennem alvorlig foreholde, at de her efter hverken for nogen brygger forfærdiger nogen ny tønde, uden de holde deris rette maal, ey heller forandre nogen gammel tønde med nye stavers eller bonds indrettelse, uden de i agt tager tøndernes rette og lovlige størelse, saa fremt de ey med straf efter forordningen ville ansees. Jligemaade haver du og brygger lauget at foreholde, at de ej antager nogen tønde, uden de af bødkerne ere brendte, saafremt de og ey ville være deelagtige udi den straf, som der paa bør falde. Og paa det eenhver kunde vide at søge sin ræt, som med falske tønder bliver bedragne, haver du ved een placat at lade alle og eenhver advare, at naar de finder saadan svig og urigtighed, de da sig hos dig kunde angive, hvor dennem ræt skulle vederfares. Der efter du etc. Befalendes etc. Skrevet etc. Hafniæ den 16 februarii 1704.

Sæl. Tegn. LIV. 291-93.

VII s.720

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 19 12:43:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top