eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.109

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 72-73
Nummer: 109


<-Forrige . Indhold . Næste->

109.

28 Maj 1684.

Benaadning for en, der har begaaet Drab.

Johan Hollænder.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom Johan Hollender, jndvaaner udj voris etc. Kiøbenhafn, for os allerunderdanigst klageligen haver ladet andrage oc nochsom klarligen beviist, hvorledis hand d. 5 iulij udj nest forleeden aar 1683 saa vel inde udj hans huus som uden for hans dør paa gaden meget skammeligen skal være bleven overfalden af een skipper ved nafn Rasmus Dolmer først med truseler oc skields ord oc siden med hug oc haardret, hvorover fornefnte Johan Hollænder til sin værn oc forsvar skal have draget een ljden kaarde, som hand hafde ved siden, oc dermed slaget fornefnte Rasmus Dolmer over hans venstre skulder, udj hvilcket slag hand u-formodentlig skal have løbet ind paa kaarden oc self beskadiget sig ved dend venstre side af hans hovet, saa at hand af samme skade, som dog ickun var ljden til anseende, endelig skal være død bleven, da efterdj dend afdødis hustrue saavelsom tvende hans brødre oc andre paarørende

VII s.72

venner self skriftligen tilstaar, at fornefnte Rasmus Dolmer udj hastighed oc misforstand haver søgt benefnte Johan Hollænder, saa oc at hand ey med frj villie skal have tilføyet dend afdøde skaden, men at dend skal være skeedt af vaade oc u-lychelig hændelse, allerunderdanigst derhos begierendis, at saasom de derfor ingen tiltale til hannem ville have eller hannem paa livet efterstræbe, vj hannem allernaadigst pardonere ville, have vj efter slig beskaffenhed af sær kongel. naade samt voris souverain kongel. magt oc myndighed allernaadigst forundt oc givet, saa oc hermed etc. forbemelte Johan Hollænder frj oc sicher leyde oc fred, saa at hand udj vore riiger oc lande maa være, bygge oc boe, hvor det hannem lyster, saa oc for forschrefne sag frj oc u-tiltalt være oc forblive. Forbydendis etc. Rensborg d. 28 maij 1684.

Sæl. Reg. XXXIII. 619-20.

VII s.73

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 7 19:21:23 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top