eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1075

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 711
Nummer: 1075


<-Forrige . Indhold . Næste->

1075.

27 Okt. 1703.

Etatsraad Hans Nansen faar 4 Aars Moratorium for sine Kreditorers Tiltale.

Etatz raad Hans Nanszen.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom os elskel. Hans Nansen etc. for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis hand i nogle aar haver liid edskillige store skader til søes saavel af engelske og hollandske commiss-farer som i andre maader og ellers ved dend jislandske handel med fiskeriets slethed, da han dog haver maat betale store fragter, omkostninger og afgift og intet derimod af landet igien bekommet, til med at trende u-lyckelige jldebrande ere hannem overgaaen, der iblant dend mellemste borttog hans heele huus med alt, der udi vaar, saa at hand med hustru og børn maatte gaa næsten nøgen derfra, hvor over hand tog en meget stor skade, foruden at hand end og hos hans egne venner store summer skal være tilkort kommen, formedelst hvilke hans skadislidelser, som hand beretter, ej langt fra et hundret tusind rixdaler at skal beløbe, hand i saadan viitløftighed er geraaden, at hand ej alle sine creditorer nu saa hastig, som hand gierne ville, skal kunde fornøye, da have vj efter hans herom etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa oc etc., at hand paa fire aars tid fra dette voris brevs dato at regne for alle hans creditorers tiltale maa være frj og forskaanet, paa det hand imidlertid desto bedre kand søge dennem efter haanden at tilfreds stille. Dog skal dette voris allernaadigste brev icke befri hannem etc., icke heller præjudicere etc. Thj forbyde vj alle og en hver, særdelis rettens betiente etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Hafniæ dend 27 octobris 1703.

Sæl. Reg. XLIII. 129-30.

VII s.711

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 19 08:18:30 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top