eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.107

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 71-72
Nummer: 107


<-Forrige . Indhold . Næste->

107.

21 Maj 1684.

Om Knippelsbros Reparation.

Claus Rask.

C. 5. Vor naade tilforn. Viide maa du, at vj med dit allerunderdanigste giorde forslag anlangende dend Lange broes reparation imellem Kiøbenhafn oc Christianshafn allernaadigst tilfredz er. Thj er voris etc., at du dig samme broes reparation med største fliid antager oc lader være angelegen oc efter bøgmesterens godbefindende oc anordning lader antegne tømmermesterens oc svennenis dags arbeide oc med dennem derom paa det nøyeste accorderer, desligste handler om, hvis af deris arbeid til dette verck kand behøves, saavelsom oc anordner oc dertil antager pligtsfolch efter fornødenhed oc dennem efter lejligheden igien afskaffer. Til hvilchen ende vj allernaadigst haver anbefalet voris ober rentemester oc camer raad os elschelige Peter Brandt at lade betale til dig strax 2180 rdlr. 3 Mk. 12 Sk. til materialiernis indkiøb efter dit allerunderdanigste forslag, samt efter haanden hvis penge, som handvercksfolchene for deris arbeide tid efter anden kand fortiene, saa oc ellers beordret os elskel. voris tilforordnede udj admiralitetz collegio at lade dig paa ansøgning fra Holmen være følgagtig hvis pramme, floder, rambocke oc andet deslige, som du til samme vercks befordring kand behøve. Derefter du dig allerunderdanigst haver at rette oc dette uden nogen ophold eller forsømmelse j verch at stille. Befalendis etc. Rensborg d. 21 maij 1684.

Peter Brandt.

C. 5. Vor naade tilforn. Eftersom de materialier, som til Lange broes reparation imellem Kiøbenhafn oc Christianshafn giøris fornøden, efter voris politimesters os elskelig Claus Raschis allerunderdanigste giorde forslag vil komme til at staa 2180rdlr. 3 Mk. 12 Sk.,

VII s.71

som du af hosføyede specification udførligen kand see oc fornemme, da er voris etc., at du dend anordning giør, at til bemelte voris politimester, som vj allernaadigst haver anbefalet, sig samme broes reparation at antage, vorder strax betalt forskrefne 2180 rdlr. 3 Mk. 12 Sk., saa oc efter haanden hvis penge, som handverchsfolchene for deris arbeide efter haanden kand fortiene. Dermed etc. Rensborg d. 21 may 1684.

Sæl. Tegn. XLIV. 465-67.

VII s.72

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 7 19:13:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top