eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1052

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 701-702
Nummer: 1052


<-Forrige . Indhold . Næste->

1052.

31 Marts 1703.

Reglement mellem Sognepræsterne og Garnisonspræsterne.

Doct. Henrich Borneman med flere.

F. 4. Vor gunst tilforn. Vj lade eder hermed allernaadigst vide, at vj allernaadigst haver for got befundet, efterfølgende puncter af eders allerunderdanigst indgivne memorial af den 8 iunii anno 1702, angaaende det eder allernaadigst anbefalede reglements forfattelse imellem ministerium og garnisons præsterne herudj voris etc. Kiøbenhavn, at decidere saaledis.

1. Skal hverken voris lif-garde til hest, som følger os self og ej under commandantens befaling staar, til garnisonen henhøre, ej heller voris trabanter garde did føris, saasom den ingen anden end voris hof opvarter.

2. Belangende voris regiment des marines, da efterdi det er en stor part af garnisonen og staar under commandantens ordres, eragte vj allernaadigst, at samme voris regiment des marines saavelsom voris lif-garde til foeds og hvad andre regimenter til foeds, her udj garnison ere eller bliver jndqvarterede, med deris ober- og under officerer under garnisonens meenighed bør at henhøre.

3. Med trolovelser og copulationer bør saaledis at forholdis. Garnisons præsterne forretter trolovelser og copulationer med alle de

VII s.701

qvinder og døttre, som hører til de af garnisonen hengende familier, men med ober og under officerer samt gemeene, som sig her i staden indlader i egteskab med dem, der ere uden for garnisonens meenighed, lader vj det ved loven allernaadigst forblive. Sammeledis ville vj og allernaadigst, at dersom nogen under officerer og gemeene kunde beboe eller besidde huse eller kieldere i sognene og derudi bruge nogen borgerlig næring med skienken eller tappen og deslige, de da ej med brudevielser til garnisons præsternis betiennelse skal henføris. Derefter j etc. Befalendis etc. Skrevet etc. Hafniæ den 31 martii 1703.

Fortegnelse paa dem, til hvilke dette bref blef expederet: doct. Henrich Borneman, doct. Peter Jesperszen, doct. Hans Vandel og doct. Hector Gotfred Masius.

Sæl. Tegn. LIV. 59-60.

VII s.702

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 18 18:10:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top