eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1045

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 699
Nummer: 1045


<-Forrige . Indhold . Næste->

1045.

17 Feb. 1703.

Om Renten af Udgiften til Gadeløgterne 1688-89.

Magistraten i Kiøbenhafn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom vj den 25 decembris anno 1700 allernaadigst haver befalet eder, at j udj henseende til den rest, nemlig 408 rdr. 5 Mk. 13 1/2 Sk., som Lorentz Kreyer, jndvaaner her i voris etc. Kiøbenhavn, end da kunde tilkomme paa hans fordring for giorde leverantze til de publique løgters brending her sammesteds fra Mikkelsdag anno 1688 til aars dagen 1689, dend anordning skulle giøre, at hand uden videre ophold blef betalt for, hvis hand i forskrefne maade retmeszigen kunde have at fordre, saa at hand ikke skulle have billig aarsag, sig derover ydermere allerunderdanigst at beklage, og bemelte Lorentz Krejer nu for os allerunderdanigst haver ladet andrage, at dend deraf resterende rente skal blive hannem difficulteret, da, efterdj voris elskel, kiere hr. faders sal. etc. den 10 martii anno 1694 allernaadigst til eder ergangne befaling tilholder, at j hannem forskrefne penge af de fra Mikkelsdag anno 1688 til paaske derefter 1689 indkomne løgte skats penge strax skulle betale, og det endnu ikke er skeed, er voris etc., at j strax den anstalt giører, at forskrefne restants af 408 rdr. 5 Mk. 13 1/2 Sk bliver hannem med simpel rente deraf fra bemelte 10 martii anno 1694 uden videre ophold imod hans qvitering betalt. Dermed etc. Hafniæ den 17 februarii 1703.

Sæl. Tegn. LIV. 20-21.

VII s.699

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 18 12:56:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top