eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1042

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 697-698
Nummer: 1042


<-Forrige . Indhold . Næste->

1042.

6 Feb. 1703.

Privilegium paa Wodrofs Mølle.

Georg Julius Wodrof.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom vj af een til os fra os elskel. præsident, borgemestere og raad j voris etc. Kiøbenhafn indgiven allerunderdanigste erklæring allernaadigst fornemme, at icke urte-kremmerne her sammesteds skal vere heel vel fornøyede med det mølleverk, som voris regiments qvarteermester Georg Julius Wodrof her uden for staden imellem Nørre og Vester porte allerede haver ladet bygge og indrette, saasom de skal tilforhandle sig af hannem pærle-gryn og snue tobak, som hand derpaa lader forarbeide, men og, at det skulle vere heel got og nytteligt, at hand der tillige med lod indrette en slibe- og polere-mølle for kleinsmedene, sverdtfeyerne og bøsemagerne her i staden, som de skal have anmodet hannem om, hvilket hand sig og allerunderdanigst skal have erbudet til at efterkomme, dersom vj i henseende til dend bekostning, hand derpaa allerede haver giort og endnu maa giøre paa dend begierte slibe- og polere-mølle at lade bygge og indrette, saa og ellers paa sligt ved magt og lige at holde, hannem voris allernaadigste privilegium paa samme mølleverker ville meddeele, da have vj efter forberørte beskaffenhed og fornefnte Georg Julius Wodrofs herom etc. samt fornefnte magistrats erklæring allernaadigst forundt og givet, saa og etc. hannem og hans arvinger tolv aars frihed paa benefnte hans mølle-værker, saa at det imidlertid icke skal vere nogen anden tilladt, nogen slibe- og polere-mølle tree miile omkring Kiøbenhafn eller noget pærle-gryns og snue-tubacks mølle-værk her i vort land Sielland at lade bygge, og opsette, hannem og hans arvinger til indpas og afbreck. Dog skal samme hans privilegium ej præjudicere dennem, som selv i deris egne huse pærlegryn eller snue-tobach giøre, ej heller skal derved vere formeent slige vahre fra fremmede stæder

VII s.697

at indføres. Saa maa og fornefnte Georg Julius Wodrof eller hans arvinger hverken selv eller ved deris folk lade giøre noget arbeid paa bemelte møller, som kunde vere kleinsmed-, bøszemager- og sværdtfeyer-laugene til præjudice. Hvorefter etc. ej giørendis etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Hafniæ den 6 februarii 1703.

Sæl. Reg. XLIII. 17-19.

VII s.698

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 18 12:44:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top