eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1040

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 696
Nummer: 1040


<-Forrige . Indhold . Næste->

1040.

23 Dec. 1702.

Om Godtgjørelse for Johannes Moochs Plads paa Christianshavn.

Magistraten i Kiøbenhafn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Vj tilskikke eder herhos en til os fra os elskel. Andreas Jacobszen, voris iustitz raad, assessor i voris høyeste ret og borgemester i voris etc. Kiøbenhavn, saavelsom Lauritz Anderszen og Hans Carstenszen, raadmænd i bemelte Kiøbenhafn, samt Søren Vesteszen, voris cancellie forvalter, allerunderdanigst indgiven forretning, som de haver forfattet efter voris allernaadigste befaling angaaende at examinere og til et vist qvantum sette Johannis Mooch, jndvaaner i Christianshavn, hans uliqvide prætention for et støkke jordsmon af hans der sammesteds liggende pladtz, som derfra for nogle aar siden til en gade langs canalen er bleven udlagt, og hand dets værdj opfører til 1316 rdr. capital og deraf beregnet rente 1092 rdr. 1 Mk. 4 Sk. fra den 11 iuni anno 1687 og til dend 11 iunii udj indeværende aar, hvis beskaffenhed og hvad hand haver grundet sig paa, j af hosfølgende vidimeret copie af bemelte committeredes forretning udførligere etc. Og som samme committerede der udinden haver taget sig til fundament grund-taxten her over Kiøbenhavn og Christianshafn, som voris elskel. kiere hr. fader sal. etc. den 15 februarii anno 1690 allernaadigst haver ratificeret, og derefter beregnet det bemelte Johannes Mooch fragaaende støcke jordsmon, som skal være efter stads conducteurens givne alne maal 1406 qvadrat allen, hver allen for 1 rixort, til capital 351 1/2 rixdaler og rente der af 291 rixdaler 4 Mk. 7 1/2 Sk. fra ovenskrefne 11 iunii aar 1687 og til den 11 iuni sidst forleden, tilsammen capital og rente 643 rdr. 1 Mk. 7 1/2 Sk., hvilket vj saaledis allernaadigst haver approberet, Saa er voris etc., at j til forbemelte Johannes Mooch af stadens første paaleg lader betale forberørte 643 rdr. 1 Mk. 7 1/2 Sk. med simpel rente af capitalen, fornefnte 351 1/2 rdr. fra seeniste 11 iunii, og indtil betalingen følger. Dermed etc. Hafniæ dend 23 decembris 1702.

Sæl. Tegn. LIII. 473-74.

VII s.696

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 18 12:32:49 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top