eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.104

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 69-70
Nummer: 104


<-Forrige . Indhold . Næste->

104.

29 April 1684.

Om Tilsyn med tjenesteløse Folk.

Forordning paa trøck.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom vj komme udj erfaring, hvorledis sig her j voris etc. Kiøbenhafn skal opholde mange løse oc leddige folck (hvor iblant skal findis adskillige saavel qvindis som mands personer, som deris tieniste hos got folck førend rette fardag motvilligen skal have forladt oc undviget), hvilcke meere skal hengive sig til dend skadelige ørkesløshed oc leddighed, som er een roed til alt ont, end til nogen erlig handtering, hvorved de sig redeligen kunde ernære, da ville vj hermed alle saadanne løse oc leddige folck alvorligen have advaret, at de sig fra ald ørckesløshed oc leddig gang gandske entholder. Er det mands personer, oc de iche inden førstkommendis st. Hans dag indstiller sig for magistraten herpaa raadstuen for at vinde deris borgerskab oc derhos at forklare, hvad hand-verck, handel eller brug de ville nære sig af, skal voris politimester (om de siden befindis j løs oc leddig gang oc ey tilbørligen kand bevjse sig enten at være j virckelig tieniste hos nogen eller at

VII s.69

have skiellig aarsag til lovlig undskylding oc befrielse) have magt til, saadanne personer strax at lade paagribe oc til officererne under voris militie at levere, som dennem enten til soldater eller hvad andet, som de kand eragtes døgtige at tiene for, skal antage oc bruge. Mens er det ledige qvindis personer, som sidder hen paa deris egen haand oc icke vil tiene ærligen hos got folck, naar de ere stercke oc beqvemme til at arbeide, eller ved anden lovlig middel deris brød forhverve, da dennem med arbeide j Børnehuuset at lade straffe. Hvoreffter alle etc. Thj byde vj hermed oc befale os elskel. præsident, borgemestere oc raad her j voris etc. Kiøbenhafn, som denne voris forordning under voris cancellie-seigl tilskicket vorder, at de dend paa behørige stæder til allis effterretning strax lader læse oc forkynde. Givet etc. Hafniæ d. 29 aprilis 1684.

Sæl. Reg. XXXIII. 521-22.

VII s.70

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 7 19:01:49 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top