eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1015

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 675-676
Nummer: 1015


<-Forrige . Indhold . Næste->

1015.

14 Marts 1702.

Om Ligning af Renovationsskatten.

Etatz raad Claus Rask.

F. 4. Vor gunst tilforn. Vj tilskikke dig herhos en voris allernaadigste forordning angaaende et paalæg paa alle huse, gaarde og pladtzer j voris etc. Kiøbenhafn og paa Christianshafn, som Morten Willemszen, jndvaaner her sammesteds, aarligen skal nyde efter dend med hannem oprettede accord for torvene, gaderne og stræderne at reenholde. Og saasom vj allernaadigst haver befalet os elskel. præsident, borgemestere og raad her i staden at ligne og legge samme paaleg efter dend maade og til det qvantum, som udj løgte- og spøite-skats pengene aarlig gives, desligeste at tilholde rodmesterne, samme penge at indkræve og dennem til stads conducteuren Elovius Mangor (som cassen over dette renoverings verks penge er betroet) levere og det saa betimeligen, at fornefnte Morten Villemszen sine penge, naar hans termin forfalder, kand bekomme, hvorved de skal i agt tage, at dend første termin bliver indfordret til paaske førstkommendis og da til fornefnte Morten Villemszen u-feilbar erlagt, eftersom til dette renoverings verk i begyndelsen et stort forlag erfordris, saa er voris etc., at du god indseende haver baade med bemelte Elovio Mangor, at pengene ikke til u-nytte vorder anvendt, og med forberørte Morten Villemsen, at hand sin accord, som det sig bør, fyllest giør, hvor af

VII s.675

vj dig herhos rigtig copie til dend ende tilsender. Dermed etc. Hafniæ den 14 martii 1702.

Sæl. Tegn. XIII. 303-04.

VII s.676

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre okt 17 18:44:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top