eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1013

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 673
Nummer: 1013


<-Forrige . Indhold . Næste->

1013.

11 Marts 1702.

Udnævnelse af en Kommission til at overveje, hvorledes ikke-arbejdsdygtige Tiggere kunne forsørges.

Hr. Conrad greve af Reventlow med flere.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Saasom os elskelige h. Niels Krag etc., h. Damas Cormaillon etc., doct. Henrich Borneman etc., Christopher Ernst von Støcken etc., Claus Rask etc., Christian Skiønning etc., doct. Hans Wandel etc., Andreas Jacobsen etc., Sigfred Friis Dverrig etc., Niels Slange etc. og Søren Rasmusen Hiortshøi, jndvaanere i bemelte Kiøbenhafn, som vj den 14 ianuarii sidst forleden allernaadigst haver anbefalet med hin anden at overveje det overmaade betlerj, som her i staden gaar i svang, og til os allerunderdanigst at indgive deris betenkende, hvorledis de formeente, at de gamle betlere og de i ansigterne skamferede mennisker saavelsom og de, der ere saa lemmelæstede, at de ej self deris brød kand fortiene, til deris ophold paa visze stæder kunde forhielpis, desligeste at løs giengere etc. saa og de fremmede betlere etc., deris allerunderdanigste betenkende og forslag nu til os haver indgivet, saa tilskikke vj eder det herhos. Og er voris etc., at j eder samme betenkende og forslag strax foretager, det med største flid examinerer og overvejer, om j finder noget der udj at kunde være til dette høit magt paaliggende verks befordring at forandre og forbedre, da sligt retter, ligesom j det tienligst eragte, og siden, naar j dermed ere komme til slutning, os eders allerunderdanigste betenkende derover til videre etc. Dermed etc. Befalendis etc. Hafniæ den 11 martii 1702.

Commissarierne vare efterskrefne: h. grosz canceller greven af Reventlow, h. Christian Sigfred von Plessen, h. Niels Krag, h. Christian von Lenthe, h. Charles Damas de Cormaillon, h. Ditlov Wibe, h. Christian Seested, etats raad Hans Nansen, doct. Henrich Borneman, doct. Peder Jespersen, admiral Christoph Ernst von Støkken, etats raad Claus Rask, iustitz raad Christian Skiønning, doct. Hans Wandel, borgemester Anders Jacobsen, borgemester Sigfred Friis Dverrig, cancelli raad Niels Slange og Søren Rasmusen Hiortshøy i Kiøbenhafn.

Sæl. Tegn. LIII. 297-97.

VII s.673

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre okt 17 18:26:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top