eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1010

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 671-672
Nummer: 1010


<-Forrige . Indhold . Næste->

1010.

7 Marts 1702.

Fundats for Helliggejstes Kirkeskole.

Fundatz og anordning.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom herudi voris etc. Kiøbenhafn findes adskillige fattige folk, som ej formaae deris børn til skole at holde, her ej heller er anden skole end Vor Frue skole, hvor saadanne børn foruden skoleløn kunde lære, der og ellers skal findes iblandt handverks drenge og tieniste-piger een stor deel, som liden kundskab om Gud haver, da til saadant at forekomme have vj efter os elskelige præsident, boegemestere og raad deris allerunderdanigst giorde forslag allernaadigst for got befundet at bevilge og tillade, saasom vj og etc., at bemelte borgemestere og raad maa lade bygge een skole ved Hellig Geistes kirkegaard her udi staden paa een pladtz, som kirken her til dags ej haver haft nogen nytte af, hvorudi een skolemester kand boe til at undervise fattige børn (som ingen midler haver til at betale skoleløn med) udi deris børne lærdom, regnen og skriven. Til hvilket christelige verks befordring og fremtarv adskillige gotfolk har udlovet endeel penge, som meenes at skulle kunde beløbe sig saa meget, at skolen kunde bygges for, og noget derfra at kunde overskyde til at settes paa rente til hielp til skolemesterens løn. Og maa ellers for renten af de tutusinde slettedalers capital, som afgangne Jens Nielszen Hald til fattige skolebørn har testamenteret, kiøbes brød til at uddeelis daglig til de allerfattigste børn, som i samme skole gaar, hvormed præsident, borgemestere og raad god indseende skal lade have. Og paa det handverksdrenge og tieniste-piger kunde have leilighed til, deris børne lærdom at lære, saa ville vj allernaadigst at de møder udi Hellig Geistes kirke om søndagen fra klocken halvgaaen et til halvgaaen tu, hvor de da af samme skolemester udi deris cathechismo og børnelærdom skal blive underviiste. Derforuden ville vj og allernaadigst, at som allerunderdanigst begieres, at der maatte holdes bøn og sang i Hellig geistes kirke om morgenen, naar der ingen prædiken holdes, iligemaade om eftermiddagen, meerbemelte skolemester da med eendeel af samme skolebørn skal hver onsdag og hver løverdag om morgenen klocken otte slet, da ingen prædiken der i kirken skeer, og om eftermiddagen halvgaaen tree slet holde der bøn og sang, som i Vor Frue kirke daglig holdes. Endeligen haver vj af sær kongel. mildhed og naade allernaadigst bevilget, at forberørte huus og skole maa lige ved Vor Frue skole for alle skatter og jndqvarteringer, saa og skolemesteren, som nyder ickun een ringe

VII s.671

løn, for alle personel skatter være fri og forskaanede. Hvorefter etc. Givet etc. Hafniæ dend 7 martii 1702.

Sæl. Reg. XLII. 440-42.

VII s.672

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre okt 17 18:06:25 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top