eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1009

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 670
Nummer: 1009


<-Forrige . Indhold . Næste->

1009.

4 Marts 1702.

Om Kræmmerlavets Ligbæren udenfor Lavet.

Tage Toth og Hans Ehm.

F. 4. Viide maa j os elskel. Tage Toth etc. og Hans Ehm, at eftersom Jens Pedersen og Johan Selken paa samtlige ligbærernis vegne her i voris kongel. residentz stad hos os allerunderdanigst haver ladet anholde om commissarier til at afhandle nogen tvistighed imellem dennem og Else afgangne Herman von Lengerkens og kremmernis oldermand her sammesteds Hans Henrich Beckel paa samtlig laugets vegne angaaende, at bemelte Else von Lengerkens skal have ladet hendis afg. mands liig imod voris om bemelte liigbærere allernaadigst givne brev og bevilling af fornefnte kremmer-laug til jorden henbære, da, saa fremt Jens Pedersen og Johan Selken kand formaa eder godvilligen til at være commissarier paa deris og deris interessenters side, er voris allernaadigste etc., at j strax retter eders leilighed efter, de vedkommende parter tillige med hvis vidner, de til sagens oplysning kand have (hvilke vj allernaadigst haver bevilget at maa for eder i commissionen efter loven føris), paa en beleilig tid og sted etc. og da dennem om forskrefne deris imellem værende tvistighed enten i mindelighed at foreene eller, for saaviit deraf ej for andre retter er anhengig giort og paakiendt, ved endelig dom etc. og saadan eders forretning de interesserede paa ansøgning etc., som j ville ansvare etc. Dersom og en af eder etc. Men hvis fornefnte Else von Lengerkens og Hans Henrich Bekkel ej efter tilbud skulle ville beqvemme sig til, 2de commissarier paa deris side, som før er meldt, strax at foreslaa og giøre allerunderdanigst ansøgning om, haver j alleene med commissionen at fortfare og dend uden videre ophold til forsvarlig rigtighed at befordre. Endelig haver j og alvorligen at tilholde parterne, at de uden nogen undskylding eller forevending fremlegger for eder udj retten alle de breve og beviisligheder, som de til sagens oplysning og rettens bestyrkelse kand have, eller og for eder beviisligt giøre, at de dennem ej haver kundet i rette tide bekomme, saafremt de agter sig deraf at betiene, saasom vj efterdags icke ville tillade, at noget brev eller beviis, som ej tilforn for andre retter har været i rette eller ere i acterne indførte, maa for voris høyeste ret fremlegges, mindre der antages eller paakiendis undtagen i de tilfælde, som loven ommelder. Saa haver j og for ved eders doms slutning udj acterne at indføre, at j parterne denne voris allernaadigste villie haver foreholdt, paa det de sig her ej med noget skal have at undskylde. Givet etc. Hafniæ den 4 martii 1702.

Sæl. Tegn. LIII. 290-91.

VII s.670

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre okt 17 17:27:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top