eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1000

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 659-660
Nummer: 1000


<-Forrige . Indhold . Næste->

1000.

10 Jan. 1702.

Om Betalingen for Gadernes Renholdelse.

Gen. lieutenant h. Charles Damas de Cormaillon med flere.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Ved voris til eder dend 3 januarii sidst forleden allernaadigst udgifne befaling have vj til hielp til denne voris etc. Kiøbenhafns reenholdelse allernaadigst henlagt de 1400 rdr., som aarligen for port-skillingen er bleven udlovet. Og som samme nyttige verk erfordrer aarligen temmelig stor bekostning, saa have vj saavel til lettelse for jndbyggerne udj de dertil behøvende

VII s.659

udgifter som ellers i henseende til de mange publique pladtzer her i staden, som ej mindre end gaderne bør at reenholdes, end ydermeere allernaadigst bevilget, at de penge, som gives af dem, der kiører, rider eller gaar ind og ud af Kiøbenhafns porte om aftenen og ellers paa extraordinaire tider, om fredagen, søndagen og andre hellige dage efter voris elskel. kiere h. faders sal. etc. derom dend 2 og 23 iulii anno 1695 allernaadigst udgangne forordninger, maa til fornefnte reenholdelses verk bruges og anvendes. Og naar forskrefne tvende poster er dragen fra det qvanto, som j med Henrich Richter for samme verk at paatage og underholde er bleven eens om, haver j det øvrige, som kunde mangle, paa husene her i Kiøbenhafn at ligne og legge, efter dend maade, som lygte skatten er bleven lignet og lagt, og os denne ligning skriftligen under eders hænder tillige med dend contract, som j med fornefnte Henrich Richter ind gaar, naar dend af samtlige vedkommende er underskreven, til videre voris etc. Dog ville vj allernaadigst, at j udi forberørte contract, førend dend sluttes, tydeligen skal forklare, hvorviit particuliers, som boer omkring eller ved de publique pladtzer, og hvorviit bemelte Henrich Richter bør at tilkomme af dend u-reenlighed, som der falder, at lade sammen skuffe og feye. Dermed etc. Hafniæ den 10 ianuarii 1702.

Commissarierne vare efterskrefne, nemlig h. gen. lieut. Cormaillon, h. gen. major Munk, etats raad Hans Nanszen, admiral von Støkken, etats raad og politiemester Claus Rask og i hans fraværelse cancellie raad Ernst, doct. Hans Vandel, borgemester Sigfred Frijs Dverrig, saaog Niels Jacobszen og Peder Riegelsen, jndvaanere i Kiøbenhafn.

Sæl. Tegn. LIII. 258-60.

VII s.660

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 16 19:47:51 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top