eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.10

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 6
Nummer: 10


<-Forrige . Indhold . Næste->

10.

13 Maj 1682.

Forbud mod Tiggeri.

Hans Schach, commendant j Kiøbenhafn.

C. 5. Wor naade tilforn. Efftersom vj maa fornemme, at dend anordning, som for nogen tid siden er giort anlangende tryglere her j staden, meget skal misbrugis, j det at baade soldater oc baadsfolch lader deris qvinder til at trygle paa gaderne omløbe, oc naar de af staaderfogderne paagribis oc til Børnehuuset skal udføris, tagis de iche alleeniste af soldaterne udj forsvar, mens end oc bemelte staaderfogder af dennem baade med slemme ord saavelsom oc vndertiden med hug oc slag v-førmis, da er voris etc., at du strax ved offentlig trommeslag lader forbyde, at ingen soldaters eller matrosers qvinder maa herefter lade sig finde paa gaderne her sammestedz til at trygle, saa fremt de iche udj bemelte Børnehuus vil indsettis, oc at ingen soldater eller matroser maa giøre de fattigis tienere hereffter derudj nogen fortred eller dennem med skieldsord, hug oc slag ofverfalde, vnder lifs straf. Saasom oc een deel officerer skal vnderstaae sig at antage af de drenge, som fra wandtmageriet oc linvefveriet j Børnehuuset kand være bortløbne, eller j andre maader nogen derfra at udpracticere oc antage, saa hafver du officererne saadant iligemaade alvorligen at lade forbyde, saa at det hereffter ej offtere skeer, oc dennem derhos tilholder, saa mange drenge erfares kand, af dennem at være antagne, samme strax at skaffe tilstede, saa fremt de iche alvorligen ville straffis. Dermed etc. Hafniæ d. 13 may 1682.

Sæl. Tegn. XLIII. 396-97.

VII s.6

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 2 19:50:02 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top