eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.994

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 661-662
Nummer: 994


<-Forrige . Indhold . Næste->

994.

29 Juli 1675.

Om en ny Grundtaxt for Christianshavn.

H. Corfitz Trolle med fleere.

C. 5. Wide maa j oss elschelige h. Corfits Trolle etc., h. Enwold Parssberg etc., Titus Bulche etc., Arendt Berendtzen etc., Peter Lützen etc. oc Hans Hop etc., at efftersom wj allernaadigst erfarer, huorledis dend taxt, som effter voris elschelige kiere h. faders salig oc høyloflig ihukommelse dend 28 decembris anno 1667 udgangne befaling ofuer gaarde oc huuse i vor stabelstad Christianshafn til grundschattens paaleg giort er, huercken icke schal findes tilstede eller formedelst eyendommens ulige taxering oc huis forandring, ved biugningerne siden den tid er forfalden, lenger at kunde følgis oc

VI s.661

derforre fornøden giøris, at slig taxering paa nye igien foretagis, da er voris etc., at j eder strax uden forsømmelse paa aastederne begifuer oc alle de udj bemelte Christianshafn inden des woldes begreb beliggende huuse oc vaaninger, være sig huad stands personer, de oc tilhøre kunde, billigen oc forsuarligen taxerer, tagendis i lige maade tilbørligen i agt stædernis (huorpaa bemelte huuse bygte ere) deris beleilighed til handel oc vandels fortsettelse oc der af forvendtende nærings oc baades beschaffenhed. Huilchet j udj saa maade med største fliid hafuer at effterkomme. Ladendis etc. Gifuit etc. Hafniæ d. 29 julij anno 1675.

Sæl. Tegn. XLI. 131.

VI s.662

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 25 19:00:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top