eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.993

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 661
Nummer: 993


<-Forrige . Indhold . Næste->

993.

21 Juli 1675.

Skøde paa en Grund i Stormgade (Løngangsstræde).

Stephan Meyer bardsker.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom Stephan Meyer bartsker, indwaaner her etc., dend 2 martij anno 1669 hafver bekommet wores elskelige kiere h. faders salig oc høyloflig jhukommelse skiøde paa it støche jord til en biugge plads, liggende her udi bemelte etc. inden festningen oc det nye anlagde werck bag forige løngang ret paa dend gamle vold her ofver imod de armes huus (Wartov kaldet) antegnet udi charted med nr. 52, som war baade for oc bag til udi breeden 19 1/2 alne. Mens som samme plads nu formedelst quarterets opfylding befindes at wære 9 3/8 alne widere i breden end bemelte forige 19 1/2 alne, saa at dend gandske pladz nu befindes at være udi alne etc., udi breden imod norden til Stormgaden eller bemelte Wartov ofver 28 7/8 siællandske alne, jtem bag til Simon de Pethkums plads imod synden lige saa breed, jtem udi lengden imod østen langs Claus Jørgensens plads 68 alne, desligeste imod westen langs Hans Hoppes plads ligesaa lang, da hafve vi nu derfore paa nye allernaadigst skiødt etc. til fornefnte Stephan Meyer oc hans arfvinger ald forskrefne jord oc plads, saaledis som dend nu, effter som før er rørt, atter afstuchen og forefunden er, saa at hand oc hans arfvinger dend maa oc skal hafve etc. Hafniæ 21 julij 1675.

Sæl. Reg. XXIX. 642-44.

VI s.661

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 25 18:56:44 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top