eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.986

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 658-659
Nummer: 986


<-Forrige . Indhold . Næste->

986.

20 Maj 1675.

Om nogle Aars Frihed for Grundskat af ny Bygninger.

Præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenkafn.

C. 5. Wor naade tilforn. Wiider, at paa det de ny afstuckne øde pladtzer her etc. desto snarere oc føyligere kunde blifue opfyldte oc bebygte, wi allernaadigst hafuer beuilget, at de huuses biugninger, som der paa effter woris derom allernaadigst giorde anordning staden til zirat tilbørligen blifuer opsat, maa vden forschiel, af huem de end oc bekostes, for alle grundschatter oc contributioner vere befriede oc forschaanede paa nogle visse aars tid effter biugningernes leilighed, saa som de grundmurede paa sex oc de andre paa trej aar oc siden effter ansøgning endda videre med naade ansee. Oc som wj med sær fornøyelse oc velbehag allerede fornummet hafuer, huorledis endeel af woris kiere oc tro borgerschab her i staden, u-anseet disse tiders wanschelighed, dog hafuer ladet sig af yderste efne were angelegen, denne voris residentz stad Kiøbenhafn med goed oc grundmuret biug-

VI s.658

ning paa nogle øde steder at zire, da ville vj dennem, som ey endnu nogen frjhed derpaa af oss allernaadigst er gifuen, ailernaadigst bewilget hafue, paa trende aars tid for fortifications schatten af saadanne deris ny opbiugde huse at maa vere fri oc forschaanede. Huor om i paa behørige steder fornøden anordning hafuer at giøre. Dermed etc. Hafniæ d. 20 maij anno 1675.

Sæl. Tegn. XLI. 95-96.

VI s.659

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 25 18:24:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top