eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.983

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 656
Nummer: 983


<-Forrige . Indhold . Næste->

983.

11 Maj 1675.

Bøssemageren paa Tøjhuset maa have flere Svende, end det ellers er Smedene tilladt.

Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Wor naade tilforn. Voris etc. er, at j dend anordning giører, at bøssemageren paa voris tøyghuus Jørgen Jensen ey af smidde lauget her i staden blifuer hindret, fremfor andre saa mange dygtige suenne endten her sammesteds eller fra andre steder tiid effter anden at antage, som hand til voris nu anbefalede arbeide at forferdige kand behøfue, indtil saa lenge samme arbeide forferdiget er; jtem at huiss suenne, hand imidlertiid til forschrefne arbeide bekommer, blifuer frj oc forschaanet til bemelte smiddelaug der forre j nogen maade at suare, saauel i meden de hoss hannem forblifuer, som naar hand dennem igien fra sig forløfuer. Dermed scheer etc. Hafniæ d. 11 maij anno 1675.

Sæl. Tegn. XLI. 86.

VI s.656

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 25 17:55:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top