eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.968

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 650-651
Nummer: 968


<-Forrige . Indhold . Næste->

968.

9 Dec. 1674.

Bønderne i Ny Hollænderby faa Eftergivelse for et Aars Landgilde.

Cammer collegio.

C. 5. Wor synderlig gunst tilforn. Huad meenige bønder udj Hollender byen uden Wester port for oss allerunderdanigst hafuer ladet andrage anlangende tvende aars resterende landgilde, som ambtschrifueren Anders Jachobsen hafuer ladet søge dennem for oc de uden deris største ruin oc armod ey alt sammen schal kunde betalle, kand j af hossfølgende copie af deris allerunderdanigste supplication sampt woris geheime raad oc rigs marschalch stifftbefallingsmand oss elschelige h. Johan Christopf von Kørbitz etc. hans derpaa giorde erchlering widere see och fornehmme. Thi hafuer wj allernaadigst beuilget, at forschrefne bønder maa for det eene aars landgilde oc

VI s.650

afgifft, huor med de en tid lang hafuer resteret, vere frj oc forschaanet. Der effter j eder allerunderdanigst hafuer at rette oc fornøden anordning her om paa behørige steder at giøre. Dermed etc. Hafniæ d. 9 decembris anno 1674.

Sæl. Tegn. XL. 859.

VI s.651

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 24 18:13:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top