eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.959

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 641 [644]-645
Nummer: 959

Note: Side 644 er fejlagtigt angivet som side 641 i den trykte udgave.


<-Forrige . Indhold . Næste->

959.

3 Nov. 1674.

Om Stadens Proviantering.

Præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

C. 5. Wor naade tilforn. Vi hafve sær allernaadigst velgefahl oc behagelighed udj den omsorg oc omhyggelighed, wj udaf eders seenist til oss indgifne memorial forspørge eder at bære for denne voris kongelige residentz stad, at dend iche nogen mangel paa korns forraad schulle komme til at lide. Oc som vj indførselen af rug, huede oc salt fra fremmede steder hid at befordre all tienlig oc fornøden anstalt hafuer ladet giøre, saa er woris etc., at j ofuer alt her i staden hoss alle oc en huer, som her etc. bygge oc boe, uden underscheed, af huad stand oc condition de være kunde, den anordning

VI s.644

giør, at de, som meest formue hafue, stedtze aar ud oc aar ind verer tiltencht, deris huuse med et heelt aars, oc de, som af ringere middel ere, med et half aars forraad i det ringeste, af salt, rug oc malt at forsiune. Dermed etc. Hafniæ d. 3 novembris anno 1674.

Sæl. Tegn. XL. 830.

VI s.645

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 24 11:33:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top