eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.958

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 641 [644]
Nummer: 958

Note: Side 644 er fejlagtigt angivet som side 641 i den trykte udgave.


<-Forrige . Indhold . Næste->

958.

21 Okt. 1674.

Kongen udreder den halve Bekostning paa Opførelsen af et nyt Slutteri.

Cammer collegio.

C. 5. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom for os allerunderdanigst er blefuen andraget, huorledis slutteriet her i staden schal være saa gammel oc forfalden, at det iche meere schall staa til at reparere, mens af ny maa opbyggis oc bekostis, huor til effter hossføyede ofuerslag en summa paa nj hundrede siuf oc tiuge rixdlr. tou marck schal udkrefuis, oc saa som magistraten oc staden allerunderdanigst erbiuder sig, dend haffue deel der af at erlegge, hafve vj dend anden halfue part effter forschrefne ofuerslag der til allernaadigst villet schienche. Thi er voris etc., at j dend anordning giører, at bemelte halfue part, som wj j saa maader der til vil hafue forærit, med forderligste vorder lefveret, paa det biugningen formedelst dessen vdeblifvelse ey schal blifue opholdet eller forsømmet. Dermed etc. Hafniæ d. 21 octobris anno 1674.

Sæl. Tegn. XL. 823-24.

VI s.644

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 24 11:30:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top