eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.943

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 638
Nummer: 943


<-Forrige . Indhold . Næste->

943.

29 April 1674.

Om Indretninger i Boldhusets Kælder.

H. rigens marskalch.

C. 5. Wor synderlig gunst tilforn. Viid, at vj effter din allerunderdanigst ansøgning oc begæring allernaadigst hafuer beuilget, at du foruden de tou lufft huller, som wj dig d. 16 februarij sidst forleden hafuer tilladt at maatte lade bryde igiennem kieldermuren under Boldhuset paa dend side imod Proviantgaarden, maa endnu derforuden sammesteds lade forferdige et lidet sted, huor folchene udj kielderen noget kunde aftræde oc en dehl af vandet fra Boldhuustaget der udj hafue sit fald, dog at forschrefne beuilgede sted icke kommer lenger ud, end dit tagdraab er, saa oc at det saaledis anrettis med en rende vnder jorden, at voris pladtz ey videre derved incommoderis, end saa lenge sligt byggis och til fundamentet, saa viit fornøden er, grafves, huoreffter det siden skal tilkastes oc jefnis. Dereffter etc. Hafniæ d. 29 aprilis anno 1674.

Sæl. Tegn. XL. 725.

VI s.638

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 24 08:42:07 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top