eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.942

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 637-638
Nummer: 942


<-Forrige . Indhold . Næste->

942.

27 April 1674.

Om Tilsyn med Fremmedes Oplag af Vin.

Cammer collegio.

C. 5. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom viinhandlerne her etc. hoss oss allervnderdanigst hafuer ladet ansøge oc begiere, at dennem allernaadigst maatte tilladis at hafue opsiun med den vin, som af fremmede her opleggis oc iche strax af skibene selgis, da hafve wj allernaadigst for got oc tienligt eragted, at dermed saaledis indtil paa videre anordning schall forholdis, at ingen fremmede af tolderen tilstedis, nogen viin her enten at oplegge eller igien udføre, med mindre oldermanden for vinhandlerne, eller huem de paa laugets vegne der til beskicher, er tilstede, for at hafue fuldkommen viiden-

VI s.637

skab saauel om viinens qvalitet oc qvantitet, der af fremmede blifver oplagt, som om dends, der igien blifuer udførdt. Oc paa det fornøden beviisslighed hoss tolderens regnskaber, som sligt forklare bør, her om kand hafuis oc fremleggis, naar de paa voris skatcammer indkommer, schall en attest af meerbemelte wiinhandleres oldermand eller den af deris middel der til beskichede persohn tolderen til dend ende meddeelis oc der i specificeris tiden, naar dend blef udført, huor megit oc huad slags viin blef udført, fra huad sted dend her indkom, oc til huad sted dend igien udgich, jtem med huad schiberomme och af huad schippere. Der effter j eder allerunderdanigst hafuer at rette oc paa behørige steder derom fornøden anordning at giøre. Befahlendis etc. Hafniæ d. 27 aprilis anno 1674.

Sæl. Tegn. XL. 721.

VI s.638

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 24 08:36:47 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top