eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.941

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 637
Nummer: 941


<-Forrige . Indhold . Næste->

941.

27 April 1674.

Privilegium for Vinhandlerne.

Kiøbenhafns wiinhandlere.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom winhandlerne her etc. hoes oss allerunderdanigst hafuer ladet ansøge oc begiere, at dennem allernaadigst motte tilladis at hafue opsiufn med dend wiin, som aff fremmede her opleggis oc iche strax af skibene selgis, da hafue wj allernaadigst for got oc tienligt eragtet, at der med saaledis indtil paa videre anordning schal forholdis, at ingen fremmede af tolderen tilstædis nogen viin her enten at oplegge eller igien vdføre, med mindre oldermanden for viinhandlerne, eller huem de paa laugets vegne dertil beskicher, er tilstæde for at hafue fuldkommen videnschab saauel om viinens qualitet oc quantitet, der af fremmede blifuer oplagt, som om dens, der igien blifuer vdført. Och paa det fornøden beviisslighed hoes tolderens regenschaber, som sligt forklare bør, herom kand hafves oc fremleggis, naar de paa woris skatcammer indkommer, schall een attest af meerbemelte wiinhandleris oldermand eller dend af deris middell der till beskichede person tolderen til den ende meddeelis oc der j specificeris tiden, naar viinen blef jndført, og tiden, naar den blef vdført, huor megit oc huad slags viin bleff vdført, fra huad sted den her jndkom, oc til hvad sted den igien udgick, jtem med huad skiberomme och aff huad skippere. Forbydendis etc. Hafniæ d. 27 aprilis 1674.

Sæl. Reg. XXIX. 329-30.

VI s.637

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 24 08:32:14 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top