eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.935

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 634-635
Nummer: 935


<-Forrige . Indhold . Næste->

935.

26 Marts 1674.

Om Bekostningen af Udgifterne til Gravning af Nyhavn.

Stadtholder Gyldenløwe.

C. 5. Wor synderlig gunst oc bevaagenhed tilforn. Wiid, at efftersom du dig allerunderdanigst erbyder (som vj aff voris commendant her i staden oss elschelige gen. major Rosencrantz hans beretning erfahrer) de tu tusinde rixdlr., som til dend nye canals forferdigelse ved Kongetorfvet her i staden endnu resterer, at vil forskyde, saa ere vj allernaadigst tilfreds, at du samme forschud giører. Mens som vj anlangende de begierte lasthaune eller winterleyepenge ved samme

VI s.634

canal forefaldende, som voris rigs canceller grefven af Griffenfeld os allerunderdanigst hafde formeent dig der imod at kunde følge, nu kommer i erfaring, at det dermed den beskaffenhed hafuer, at nemlig desslige last oc vinterhafne penge paa toldboden her for staden betales oc denne voris kongelige residentz stad Kiøbenhafn oc dens magistrat til sær vdgiffter fra arilds tid, saauelsom oc vdj voris seeniste udgangne toldordinance allernaadigst hafuer værit oc er tillagt oc der ofuer betagen, saa ville vj hermed allernaadigst hafue beuilget, at du din betalling for de ofvenbemelte tu tusinde rixdlr., som du i saa maader forskiudendis vorder, igien maa søge udj een eller anden voris middel, som foruden nogen afgang i voris ordinarie intrader kunde findes, huor af du din fornøyelse for giorde forschud føyeligst kunde bekomme. Dermed etc. Hafniæ d. 26 martij anno 1674.

Sæl. Tegn. XL. 695.

VI s.635

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 24 08:08:37 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top