eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.932

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 633-634
Nummer: 932


<-Forrige . Indhold . Næste->

932.

10 Marts 1674.

Privilegium for en Tobakspinder.

Clauss Blom.

Christianus Quintus giøre alle witterligt, at wj effter allerunderdanigst ansøgning oc begiering allernaadigst hafuer bevilget oc tillat, saa oc etc., at Claus Blom, borger oc juduohner her etc., maa fremdeelis, nu hans hustru Rebecca Hages, som paa it tobachspinderie voris allernaadigste beuilling d. 8 februarij 1672, paa hender allene liudende, hafde bekommit, ved døden er afgangen, efter forskrefne allernaadigste beuillings jndhold jligemaade bruge tobachspinderj her

VI s.633

j bemelte vor residentz stad saauelsom vdj vor kiøbssted Helsingør tilligemed de, som der med allereede ere benaadede, och det, ald dend stund hand oss den tilbørlig told och rettighed af de jndkommende oc vdgaaende tobachsblade oc tobach gifuer, ligesom andre priviligerte i saa maader allereede gifuer eller her effter gifuendis vorder. Forbydendis etc. Hafniæ d. 10 martij 1674.

Sæl. Reg. XXIX. 275-76.

VI s.634

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 24 07:59:37 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top