eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.927

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 631-632
Nummer: 927


<-Forrige . Indhold . Næste->

927.

16 Feb. 1674.

Om Afledning af Vand fra Boldhusets Kælder.

Cammer collegio.

C. 5. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom voris geheime raad oc rigs marschal oss elschelige Johan Christoph von Kørbitz etc. for oss allerunderdanigst hafuer ladet andrage, huorledis vandet sig nu en rum tid frem for i forrige tider i stor mengde udj kielderen under Boldhuset hafuer sancket, som schal lade sig ansee at komme deraf, at det vand, som sanckes paa den plads bag Boldhuset, der sammestedtz blifuer bestaaende oc formedelst dend lauge steenbroe ey der fra kand hafue sit løb, som det sig burde, befryctendis, at om der paa ey inden kort tid raades bod, fundamentet af Boldhuuset da der ofuer en v-bodelig schade ville lide, da er voris etc., at j fornøden anordning giører, at forschrefne pladtz bag Boldhuset med nødwendig steenbroe med forderligste worder forhøyet oc med gode oc dychtige render belagt, huor ved wandet endten vnder eller ofuen jorden der fra steden igiennem porten oc ind i slodsgrafuen kunde ledes oc føres, saa at Boldhusets fundament ey der med nogen schade schulle tilføyis. Dermed etc. Hafniæ d. 16 februarij anno 1674.

VI s.631

H. Johan Christopf von Kørbitz.

C. 5. Wor synderlig gunst tilforn. Vid, at wj effter din allerunderdanigst ansøgning allernaadigst tilfreds er, at du paa forestaaende for aar jt eller to lufft huller eller vinduver igienem muren af kielderen under Boldhuset paa dend side ud til den pladtz bag Boldhuset beliggende maa lade bryde. Huilche lufft huller eller vinduver wj for dess bedre liussen i kielderen allernaadigst hafuer beuilget, saaledis vpaaanchet stedtze at maa vedblifve. Huor effter du dig etc. Befahlendis etc. Hafniæ d. 16 februarij anno 1674.

Sæl. Tegn. XL. 662.

VI s.632

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 23 20:09:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top