eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.924

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 630
Nummer: 924


<-Forrige . Indhold . Næste->

924.

25 Jan. 1674.

Om Isning i Gravene.

Chr. 5. giøre alle witterligt, at eftersom høylig behøfvis, at graffverne her om festningen om winteren, naar de tilfrøssne ere, worder jset, oc guarnisonen samme jssning for des witløfftighed skyld allene foruden byens hielp iche kand afstedkomme, saa er voris allernaadigste willie oc befaling, at en person af huer gaard eller huuss her udj staden, som inden woldene er beliggendis, uden vnderskeed huem gaarden eller huuset tilhører eller huo der udj boer, schall skaffis en døchtig person med en øxse eller anden døgtig instrument at jse med, som skal werre vdj beredskab at lade sig finde under dend capitain af borgerskabet, under huis quarteer huuset er beliggendis, oc naar aff samme capitain tilsigis, paa de tilfrøssne grafuer at jsse. Dog skall denne woris befaling iche dragis udj andet til videre consequens, end saa wit jissningen allene angaar, at en huer joe her effter som tilforn niuder paa sin gaard her j staden dend hannem forundte frihed. Huor effter etc. Hafniæ dend 25 jauuarij anno 1674.

Sæl. Reg. XXIX. 252.

VI s.630

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 23 20:00:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top