eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.917

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 626
Nummer: 917


<-Forrige . Indhold . Næste->

917.

4 Dec. 1673.

Det forbydes at bære Fakler paa Gaderne.

Forbud paa tryck.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom for oss allerunderdanigst er vorden beretted dend store fare, som wed fackelers missbrug formedelst een och andens enten skiødesløsshed eller vanartighed her etc. lettelig kunde foraarsagis, da till saadant at forekomme hafver wj for got oc raadeligt eragted, alle saadanne tendte fachelers brug her effter at afskaffe, alvorligen och strengeligen her med befalende, at ingen, af huad stand eller condition de were kand, enten j bemelte woris etc. Kiøbenhafn eller Christianshafn her effter nogen tendte fackeler eller desslige obne oc bare bluss maa bruge eller bruge lade, mens j det sted, udj huad tilfelde nogen saadan liussning behøfuer, sig med tillugte løgter lade betiene. Fordrister sig nogen imod dette woris forbud, som 3 vger effter dette brefs dato skal begynde oc angaa, at giøre, da første gang med vilkaarlig straff effter sagens oc personens beskaffenhed at ansees, oc om tiere i saa maade betreffis, da at stande til rette som voris mandatz foragtere oc ofvertrædere. Huor effter etc. Gifvit etc. Hafniæ d. 4 decembris 1673.

Sæl. Reg. XXIX. 235-36. (Forbudet sendes til Magistraten 16 Dec. Sæl. Tegn. XL. 638)

VI s.626

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 23 19:06:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top