eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.915

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 625
Nummer: 915


<-Forrige . Indhold . Næste->

915.

3 Dec. 1673.

Privilegium paa at forfærdige Kort.

Friderich Jacobsen och hans medjnteressenter.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom Fridrich Jacobsen for os allerunderdanigst hafver ladet andrage, huorledis hand agter at indrette it verck, kort at giøre, med allerunderdanigste begiering, wj hannem derpaa voris octroye allernaadigst ville forunde, da hafue wj effter saadan hans allerunderdanigste ansøgning allernaadigst bevilget oc tillat, saa oc etc., at bemelte Fridrich Jacobsen oc hans medjnteressenter maa bemelte kortverck her etc. med effterschrefne conditioner indrette.

1. Att hand oc hans medjnteressenter i woris riger oc lande skall were boesiddendis.

2. Skall saadanne kort her etc. alleene oc ingen andensteds i voris riiger Danmarck oc Norge paa tolf aars tiid giøris, ey heller imidlertiid nogen fremmede kort did indføris, Vnder straf aff samme jndførde kortes confiscation.

3. Maa saa mange af samme kort, som aff woris lande vdføris, toldfrj passere.

4. Skall samme kort vere af de fiiniste eller i det ringeste saa gode som Peter Meffarts kort, saa oc for bedre kiøh selgis. end de kort, som kommer fra andre steder. Oc paa det kremmerne j deris næring ey her ved nogen skade schulle tilføyes, da schall af jnteressenterne ingen kort uden i gros selgis.

Oc skall forschrefne woris allernaadigste octroye sex maaneder fra dette woris allernaadigste brefs dato at bereigne begynde oc angaa oc saaledis forschrefne tolf aars tiid, oc indtil wj der om anderledis tilsigendis vorder, continuere. Forbiudendis etc. Hafniæ 3 decembris 1673.

Sæl. Reg. XXIX. 234.

VI s.625

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 23 18:50:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top