eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.905

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 621
Nummer: 905


<-Forrige . Indhold . Næste->

905.

21 Avg. 1673.

Skøde paa en Grund i Adelgade.

Peder Lauritzen, sandfører.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom Peder Lauritzen, sandfører, jnduohner her etc., formedelst dend nye Adelgades afstichning sammestedz hafuer werit foraarsaget, hans tilforne hafuende pladz at afstaae och sit huuss nedbryde, saa hafuer vj der imod i steden allernaadigst etc. skiødt etc. til forskrefne Peder Lauritzen och hans arfuinger it andet styche jord och byggepladz, som hannem i forige tiider er blefuen tilwiist, liggendis her sammestedz udj bemelte Adelgade tuert ofuer for sin gamle hafuende plads, strechendis etc. for til bemelte Adelgade och ligesaa bag til imod woris hauge Rosenborg udj breden fiorten siellandsche alne, jtem langs Dronningensgade fyrgetyfue och otte alne och trej quarter udj lengden och wed dend anden side imod synden ligesaa. Huilcken etc. Hafniæ d. 21 augustj 1673.

Sæl. Reg. XXIX. 177.

VI s.621

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 23 18:05:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top