eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.904

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 621
Nummer: 904


<-Forrige . Indhold . Næste->

904.

7 Avg. 1673.

Skøde paa en Grund ud til Sølvgade og Dronningensgade.

Zacharias Lemfort.

Christianus Qvintus giøre alle witterligt, at wj etc. schiøder etc. till Zacharias Lemfort etc. och hans arfuinger jt støche jord och pladz, liggendes her inden festningen imellem sin egen forrige hafuende pladz och langs woris hauge Rosenborg, huor af en deel ligger norden Dronningensgade och strecher sig jndtil hiørnet af Rosenborg hauge udj Sølfgaden tou hundrede och tolff alne i lengden, och tiufue 6 och 1/2 alne i breden. Jtem dend anden deel er beliggendis synden Dronningensgade och strecher sig jndtil magister Hieronimus Buchs hauge och holder langs forbemelte voris hauge i lengden jt hundrede treduffue och 8te alne, dissligeste til Dronningensgade udj breden tiufue sex och en half alne och wed bemelte magister Hieronimus Buchs hauge tredufue alne. Huilchen forskrefne pladtz etc. for frj evindelig eyendom etc. Dog at de grafuer eller vandløb, som gaar omkring bemelte woris hauge Rosenborg, beholder sin fulde gang igiennem denne forbemelte pladz u-behindret i alle maader, saauelsom samme grafver af pladzens eyere vnder dens forbrydelse tilbørligen ved lige holdis. Forbydendis etc. Hafniæ d. 7 augustj 1673.

Sæl. Reg. XXIX. 172.

VI s.621

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 23 17:59:39 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top