eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.896

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 613
Nummer: 896


<-Forrige . Indhold . Næste->

896.

3 Juli 1673.

Nedsættelse af en Kommission til at afgøre Trætten mellem Naboerne angaaende Grundene i det ny Værk bag Slottet.

Niels Rosenkrandtz, Lambert von Haven, Thomas Walgesteen oc Gotfred Hofman.

C. 5. Wor naade tilforn. Huad endeel indbyggere paa det ny verch her etc. for os allerunderdanigst etc., sig besuærgendis ofuer adtschillige, som ey alleeniste deris pladtzer icke bebygger, indhægner eller broelegger, medens end oc bemelte dennem forundte pladtzer med endeel tømmer, saa oc grus oc steen saaledis forfylder, at deris naboer en frj oc bequem fart oc kiørsel til deris gaarde oc bygninger deroffuer betages, kand j af hossfølgende etc. Thi er voris etc., at j med forderligste retter eders leylighed efter, paa en visse daug oc sted om vgen engang at komme tilsammens for at høre oc fornemme, huad dend ene naboe imod den anden kunde hafve at forregifve oc sig besværge anlangende sin bygnings fortsettelse, oc effter altingss befunden beskaffenhed os eders allerunderdanigste betenckende med forderligste tilstiller, huorledes i formeener, det kunde ordineris til det gemeene beste oc voris thieniste, saa at en huer uden sin naboes vrangvillighed eller forhindring foruden vitløftighed med sin bygning kand fortkomme. Och paa det i kunde hafue des bedre vnderretning om alting, da hafuer j udj denne commission endnu at til eder tage voris cancelieraad os elschelige Simon de Petkum eller oc j hans forfald en af de bedste oc flittigste, som bygger udj forbemelte ny werch, som tillige med eder denne woris allernaadigste commission hafuer at fyllistgiøre oc effterkomme. Dermed etc. Hafniæ d. 3 julij anno 1673.

Sæl. Tegn. XL. 502-03.

VI s.613

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 23 16:12:42 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top