eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.894

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 612
Nummer: 894


<-Forrige . Indhold . Næste->

894.

20 Juni 1673.

Om Indpæling og Bebyggelse af Grundene ved Nyhavn.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom wj allernaadigst for got hafuer eragtet, dend begynte canal paa Kongetorfuit her etc. endnu denne sommer at lade continuere, thj biude wi her med och befale alle och en huer, der pladzer hafuer, som paa bemelte canal strecker, at de wærer tiltencht, effter forige her om den 6 septembris anno 1671 vdgifne forordnings formelding, strax och wden lengre ophold, enhuer for sin platz pæl och forwerch at skaffe. Huor imod wj igien til de vedkommende allernaadigst vil hafue henstillet, deris platzer effter magelighed och leylighed at opbygge, naar de dennem helles inden 20 aars forløb i det lengste, vnder deris forbrydelse, med tilbørlig och behørig biugning forsiuner. Huoreffter etc. Gifvit etc. Hafniæ d. 20 junij 1673.

Sæl. Reg. XXIX. 141-42.

VI s.612

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 23 16:06:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top